Generelle reglar for småviltjakt

Desse reglane kan, når det måtte vera, endrast av fjellstyret med heimel i fjellova av 1975, § 23.

  • Dersom fleire jegerar jaktar med ein hund må alle løyse kort for jakt med hund. I reinsjakta er det nattefreding mellom kl 19:00 og kl 07:00.

  • Det er jaktfri sone langs Rv-7 (500 m på kvar side) og for Nordmannslogen på lik line med reinsjakta

  • Det er forbode å jakta på holmar ein ikkje kan vassa over til med vanleg fottøy

Kontakt

Eidfjord Fjellstyre
Sekretær - Gunnar Elnan
E-post
Telefon 47 61 22 05
Mobil 47 61 22 05

Gunnar Elnan er sekretær for Eidfjord fjellstyre. Han har kontor på kommunehuset i midtfløyen i 2 etg.

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord