Rypetaksering

Fjellstyret gjennomfører taksering i august som legg grunnlaget for om det vert opna for sal av jaktkort.

Rypetaksering i Eidfjord statsallmenning
Rypetaksering
År Liner Km Obs. Ryper Pr. obs. Pr km2 Kylling pr høne
2008 23 125,4 31 115 3,7 4 2,9
2009 22 113,7 21 97 1,3 3 2,6
2010 24 129,0 25 197 7,9 4 7,5
2011 26 155,0 34 290 8,5 7 5,2
2012 29 167,0 23 81 3,5 2 1,7
2013 25 131,2 48 193 4,0 3 4,3
2014 24 149,7 61 428 8,5 11 9,8
2015 30 129,6 28 65 2,3 1,2
2016 39 213 5,4 2 3,6
2017 26 161,5 76 439 5,8 10,1 4,4
2018 25 153,6 123 769 6,25 12,7 4,8
2019 24 153,5 113 461 4,0 8,3 2,9
2020 10,4 2,4
2021 27 178,3 136 928 6,8 20,2 5,4
2022 26 162,2 106 411 8,7 2,6
2023 25 164,1 66 239 4,3 2,3