Eidfjord Kommune

Elgjakt i Eidfjord statsallmenningen

Elgjakt i Eidfjord statsallmenningen

Jaktlag har høve til å søkja om elgjakt i Eidfjord statsallmenning. Søknadsfrist er 1. mai. Fjellstyret kjem tilbake med informasjon om kvote, ordningar og vilkår etter kvart.

Vilkår til søknad

  • Berre jaktlag kan søkja
  • Jaktlag skal bestå av minimum 4 medlemar
  • Namn og adresse til alle på jaktlaget skal gjevast opp i søknaden
  • Søknaden skal gje opp kven som er jaktlag

Søknadsfristen gjekk ut 2. mai