Eidfjord Kommune

Treningsområde for fuglehund

Treningsområde for fuglehund

 

Frå 2. september

Frå og med 2. september vert det seld treningskort avgrensa slik;  vassdraget i Lundhaukedalen i sør, grensa mot Nordre Bjoreidalen grunneigarlag i vest, Rv 7 i nord og Øvre Numedal statsallmenning i aust. Områdeavgrensing går fram av vedlagte kart. (PDF, 8 MB)  

Talet treningskort (ekvipasjar) på området er 3 til ein kvar tid. Ein ekvipasje er avgrensa til 1 førar med to hundar. 

Frå 25. september

Frå 25. september vert det seld treningskort for resten av statsallmenninga fordelt på småviltjaktområda, 1 og 2.  Områdeavgrensing går fram av vedlagte kart. (PDF, 851 kB) 

Talet treningskort (ekvipasjar) på område 1 er 6 og område 2 er 10 til ein kvar tid.

Generelt

  • Alle hundar som skal sleppast skal ha bevis for å vera sauereine.  
  • Det kan berre sleppast ein hund om gangen.  
  • Rypekull som vert teke opp i trening skal ikkje takast opp gjenntekne gonger. Kull skal altså ikkje unødig uroast over tid då dette gjer rypa meir eksponert for rovvilt.

Kort

Områdeavgrensing frå 2. september (PDF, 8 MB)

Områdeavgrensing frå 25. september (PDF, 851 kB)