Galleri N.Bergslien

Galleri N.Bergslien

Hausten 2001 opna Galleri N.Bergslien. Galleriet inneheld samlinga etter kunstmålar Nils Bergslien (1853 - 1928), galleriet har også eit rom for skiftande utstillingar. 

Galleriet ligg i tilknytning til Quality Hotel & Resort Vøringfoss. Både målerisamlinga og galleriet er eigd av Eidfjord kommune. 

Utstillingar i 2019

Evelyn Lillestøl Hauso 05. april - 16. juni. 

Kunstnaren er oppteken av tradisjon, og tar ofte utgangspunkt i gamle handarbeidsteknikkar, gamle bilete og å uttrykke dette på nye måtar. Det som inspirerer mest er barn og deira bevegelse og leikenheit, noko som vil synast att i utstillinga. Alle verka i utstillinga er handstrikka i lakkert kopartråd i ymse tjukkleikar og farger for å få fram den verknaden eg ynskjer, og skuggane vert ein vesentleg del av heilskapen – kva ser me, kva er innbilling, kva er objekt, kva er skugge. Ljossettinga er difor svært viktig. Ho uttrykkjer seg både 2- og 3-dimensjonalt, og i format som spenner frå ganske små til fleire meter.
Heimesida til Evelyn Lillestøl Hauso

Gunnveig Nerol 20. juni - 18. august.

Nerol var mottakar av Eidfjord kommune sitt kunstnarstipend for 2019. Ho har hatt fleire opphald i kunstnarbustaden Bergsliskorane dette året og arbeidet hennar har leda fram mot utstillinga.
Heimesida til Gunnveig Nerol

Ådne Dyrnesli 22. august - 06. oktober

Dyrnesli er oppvaksen i Ullensvang men har base i Oslo. Han arbeider med fotografi og har flotte utsnitt av kvardagens små øyeblikk.
Heimesida til Ådne Dyrnesli

Bilete frå Galleri N.B.

Oversikt over tidlegare utstillingar i Galleri N.Bergslien

Visit Eidfjord si side om Galleri N.Bergslien

Oversikt over cruiseanløp i Eidfjord

Kontakt

Lisbeth Bygstad Celik
Kultursjef
E-post
Telefon 53 67 35 92
Mobil 976 33 956
Bergljot Maria Veivåg
Kulturkoordinator
E-post
Telefon 53 67 35 93
Mobil 971 90 023

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Besøksadresse
Ostangvegen 20
5783 Eidfjord

Opningstider

Laurdag og sundag  (6/4 - 16/6)
12.00 - 16.00

Kvar dag (7/6 - 1/9)
11.00 - 17.00

Laurdag og sundag (2/9 - 6/10)
12.00 - 16.00

Cruiseskip (6/4 - 16/6 og 2/9 - 24/10)
12.00 - 16.00