Ekstraordinære tiltak i villreinjakta grunna behov for CWD-prøver

Samjakt i Eidfjord, Røldal, Ullensvang og Øvre Numedal statsallmenning frå og med 24.09 og ut jakttida for 2021

  • Eidfjord Fjellstyre opnar for full samjakt med alle jegerar som har tildelt kontrollkort frå fjellstyret i Ullensvang, Øvre Numedal eller Røldal. 
  • Alle jegerar med kontrollkort merka HA283 får fullmakt av Eidfjord Fjellstyre til å overføre kontrollkort til andre jegerar med kontrollkort merka HA283.
  • Jeger som kan benytte seg av samjaktavtala, kan fritt jakte på hele arealet til Eidfjord Statsallmenning (nord for Rv 7 t.o.m 30.09). 
  • Fredningssona sør for Nordmannslågen opphevast ut jakta 2021