Gledeleg mykje rype i fjellet

Eidfjord fjellstyre opnar for rypejakt i haust. Kortsalet via inatur.no er aktivisert.

Takseringa viser

  • Total tettleik 20,2 ryper/kvkm
  • 5,4 kyklingar per høne