Mellombels stengt for å søkja om småviltjakt

Fjellstyret har mellombels stengd moglegheit for søknad om småviltjakt for 2022 direkte til fjellstyret.

Dette er gjort for å omarbeida rutinar med søknad om småviltjakt. Fjellstyret ynskjer at alle søkjarar som ikkje er busette i Eidfjord søkjer om småviltjakt via www.inatur.no. 

Denne omlegging krev at alle må søkja via inatur når ordninga er oppe og går. Dette skjer truleg medio mars. Det vert lagt ut informasjon om dette etterkvart her på heimesida og www.inatur.no 

Beklagar ekstraarbeid dette medfører.