Ny kontaktinformasjon til villreinnemnda

Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har inngått et samarbeid om sekretær for villreinnemndene fra 1. april i år. Dette gjelder villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell.

Sekretariatet får etter hvert kontor på Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu, men i disse koronatider er det andre ting som gjelder.

Kontaktinfo til begge nemndene er den samme, nemlig fmovpost@fylkesmannen.no Dette bør være den primære mailadressen dere bruker fordi den er personuavhengig og dermed sikrere for svar.

Er det mer spesifikke forhold eller saker du mener bør gå direkte, kan jeg kontaktes på egron@fylkesmannen.no eller tlf 32 26 67 08 inntil videre.