Påminning om innlevering av fangststatistikk frå garnfisket

Eidfjord fjellstyre minner om rapportering frå garnfisket i vatn og tjørn på allmenningen i år.

Statistikken er viktig dokumentasjon av situasjonen i det enkelte vatn og for allmenningen samla. Samstundes er statistikken viktig for å dokumentera lokal bruk av lokale ressursar.

All informasjon fjellstyret får vert handsama konfidensielt og vert ikkje publisert i ein form som kan sporast tilbake til den enkelte fiskar.

Det er viktig at fjellstyret og får rapport om det ikkje er fiska.

Rapportskjema

Kontakt

Gunnar Elnan
Sekretær - Gunnar Elnan
E-post
Telefon 47 61 22 05
Mobil 47 61 22 05

Gunnar Elnan er sekretær for Eidfjord fjellstyre.
Kontor på kommunehuset i midtfløyen 2. etg.