Eidfjord Kommune

Prøveutstyr for cwd-prøvar

Prøveutstyr for cwd-prøvar

Prøveutstyr for CWD-prøvar vert utlevert saman med fellingsløyva i ekspedisjonen på kommunehuset.

De som har ubrukt prøveutstyr liggjande heime får utlevert nye portolappar til bruk for innsending av prøvar.

Dei som bed om å få fellingsløyve tilsendt, henter prøveutstyr for CWD/nye portolappar på Dyranut fjellstova.