Eidfjord Kommune

Rapport frå garnfiske

Rapport frå garnfiske

Fjellstyret minnar om rapportering frå garnfisket. God rapportering er med å dokumentera bruk og gjev betre grunnlag for rett kultivering. All informasjon vert anonymisert og skal ikkje kunne sporast tilbake til den enkelte.