Eidfjord Kommune

Villrein med fotråte

Villrein med fotråte

Fotråte forekommer nå hyppig i flere villreinområder. Veterinærinstituttet anbefaler jegere å avlive villrein som er synlig halte, av hensyn til dyrevelferd og smittehygiene.  (tekst:Miljødirektoratet)

Hvordan håndtere villrein med fotråte?

– Vi ber jegere om å følge anbefalingen fra Veterinærinstituttet, men jegeren plikter å gjøre en selvstendig vurdering av dyrets generelle tilstand før det eventuelt avlives. Etter Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 28 - 29 skal jeger kun avlive dyr som ikke kan overleve eller bli friskt, sier seniorrådgiver Kari Bjørneraas i Miljødirektoratet.

Dersom jegeren har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr, skal vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote.

Fotråte skyldes bakterier

Fotråte hos rein skyldes en bakterieinfeksjon, og dyr som har fotråte er vanligvis svært halte. Fotråte opptrer i alle aldersgrupper, men hyppigst hos kalver. Det er registrert at enkelte voksne dyr som er angrepet på én fot kan klare seg bra gjennom vinteren. Villrein med kronisk betennelsestilstand vil imidlertid kontinuerlig skille ut bakterier, og representerer en smittefare for andre dyr gjennom vinteren og neste sommer.

Fakta om fotråte fra Veterinærinstituttet.

Vil dyr med fotråte dø?

Det er vanskelig å si om dyr som er angrepet av fotråte kan bli friske, men det kan ikke utelukkes dersom betennelsen er avgrenset til en fot og ikke er for omfattende. Kalver som er tydelig rammet, og individer som er angrepet på mer enn én fot, vil trolig fort bukke under eller bli tatt av rovdyr. Enkelte dyr kan dø av blodforgiftning.

Meld til oppsynet og send inn foten

Jegere som feller dyr på grunn av fotråte skal følge de generelle instruksjonene om skadd eller syk rein i SNO sin informasjonsfolder om villreinjakt. Jeger skal alltid melde fra om dyret til oppsynet i området. Oppsynet gir beskjed dersom jeger må kontakte kommunen. 

– Dersom en jeger feller en villrein med fotråte, er det fint om han eller hun tar vare på foten. Frys ned føtter fra halte dyr som felles under jakt, og send dem til Veterinærinstituttet når jakta er over, sier Bjørneraas.

Veterinærinstituttet kan på forespørsel sende ut ferdig frankerte adresselapper som kan nyttes til innsending. De må merkes med opplysninger om dyret, området og dato skutt. Det er også ønskelig med fotodokumentasjon.

Vurderer den videre situasjonen

Miljødirektoratet vil sammen med Veterinærinstituttet og NINA vurdere hvordan situasjonen med fotråte skal håndteres framover, og hva dette kan bety for bestandene av villrein.

Veterinærinstituttet og NINA drifter de nasjonale overvåkingsprogrammene for hjortevilt på oppdrag fra Miljødirektoratet.