Villreinjakta 2022

I år vert det ikkje produsert "digital villreinfolder". Me ynskjer i staden å laga ei dedikert underside på villreinsenteret sine sider som inneheld same informasjon.

Dette vert søkbart på nettet i motsetning til slik det var når folderen låg ute som eit dokument. Det har vore eit problem at jegerar ikkje les denne informasjonen og me håpar no at dette vert betre med den nye løysinga.

Skal du på reinsjakt? (villrein.no)

Diverse info villreinjakt HV 2022:

Dyreposisjonar

Tilgang til dyreposisjoner med ett døgn forsinkelse på oppdaterte posisjoner merkede dyr:

Tilskot for uttransport av felt villrein Hardangervidda:

Les nøye kva krav som vert stilt for refusjon.