Eidfjord Kommune

Dyreposisjonar Hardangervidda

Dyreposisjonar Hardangervidda

For å hjelpa jegerane med å planleggja jakta dei komande dagane oversender Villreinutvalet kjende posisjonar for radiomerka simler.

Dyreposisjonar

Under finn du ei liste over kart som viser posisjonane for GPS-merka dyr på Hardangervidda den siste veka.

Saman med vêrmelding, og meldt vindretning den komande veka, kan det vera mogleg å ta nokre val mot jakt. Villreinutvalet har motteke kartet frå NINA.

Registrering

Viktig info

Informasjon til jegerar om skrantesjuke (SWD)

Kontakt

Gunnar Elnan
Eidfjord fjellstyre
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205