Fellingsløyva for villrein er klare for henting

Dette kan gjerast på kommunehuset i Eidfjord, i ekspedisjonen, mellom kl. 10 og 14 alle kvardagar.

Etter 5. august er opningstida 9-15. Dersom det er spesielle behov kontakt ekspedisjonen i Eidfjord kommune for nærare avtale.

Du må kunna dokumentera avlagt skyteprøve for storvilt og betalt vilttrygdavgift ved henting. Dette gjeld òg dykk som har betalt for å få fellingsløyva tilsendt. Dokumentasjon sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no

Til orientering vil pakkar for prøvetaking av skrantesjuke leggjast ut på Dyranut fjellstova til dykk som får fellingsløyva tilsendt.