Ikkje skyt GPS-merka dyr

Oppsynet opplyser at det så langt i jakta er skote 4 stk. GPS-merka dyr, 2 simler og to bukkar.