Eidfjord Kommune

Garnfiske

Garnfiske

Kven kan fiska med garn?

  • Eidfjordingar og enkelte bygder i Ullensvang
  • Må ha fiskekort for garnfiske
  • Kortet er personleg
  • I nærare definerte vatn og reglar kan utanbygdsbuande fiska med garn, sjå Reglar garnfiske

Når kan det fiskast?

Kvar kan det fiskast?

Garn

Kor mange garn?

  • Generelt inntil 30 garn pr garnkort
  • Tinnhølen og Kleivshovdtjørn inntil 10 garn pr garnkort
  • Langavatnet inntil 15 garn pr garnkort

Forbode

  • å setja garn nærare enn 50m frå inn- og utfallsos
  • å nytta garn i elvar, bekkar og loner

Rapport

Fjellstyret oppmoder fiskarane til å rapportera fangstresultat

Fangstrapport garnfiske

Reglar garnfiske

Kontakt

Gunnar Elnan
Eidfjord fjellstyre
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00