Eidfjord Kommune

Heisanntjørnbu

Heisanntjørnbu

Om hytta

Heisanntjørnbu er no ferdig og klar til bruk. Heisanntjørnbu er lokalisert ved Heisanntjørn ikkje langt frå fjellstyrehytta i Viersla. 

Storleik og utstyr

 • Storleik: 41 m2 
 • Oppvarming: Vedomn
 • Vatn: Kan henta i bekk/vatn
 • Sengeplassar: 6
 • Straum: Solcelle 
 • Toalett: Biodo
 • Kokemuligheter: Gass
 • Kjøkkenutstyr: Kjeler, kopper, fat og spisebestikk
 • Sengetøy: Ullteppe
 • Hund tillete: Berre tillete i inngang

Leige og nøkkel

 • Nøkkel: Alle hytter er låst, nøkkel vert lånt ut av fjellstyret (sjå utleigereglar)
 • Leigeprisar innabygds: Leige pr. person pr. døgn kr. 100/born u. 16 år kr. 60
 • Leigeprisar utanbygdsbuande: Leige pr. person pr. døgn kr. 300/ born u. 16 år kr. 60
 • Utleigetid: 01.01 - 2 dagar før reinjakt, og frå 2 dagar etter reinjakt - 31.12
 • Leige hytta i reinsjakta: I reinjakta vert hyttene ikkje leigd ut, dei skal vera tilgjengelege for alle innabygds reinjegarar

Sjå lokalisering av hytta i kartet

Uteleigereglar

Ordensreglar