Eidfjord Kommune

Stigstuv

Stigstuv

Om hytta

Hytta ligg som næraste nabo til Stigstuv turisthytte, dette gjer at hytta ikkje vert leigd ut om sumaren. Det tar ca. 1 time å gå frå parkeringsplassen på Tinnhølen. 

Storleik og utstyr

 • Storleik: 38 m2 
 • Oppvarming: Vedomn
 • Vatn: Kan henta i bekk/vatn
 • Sengeplassar: 4  
 • Straum: Solcelle 
 • Toalett: Biodo
 • Kokemuligheter: Gass
 • Kjøkkenutstyr: Kjeler, kopper, fat og spisebestikk
 • Sengetøy: Nei
 • Hund tillete: Tillete i uthus

Leige og nøkkel

 • Nøkkel: Alle hytter er låst, nøkkel vert lånt ut av fjellstyret (sjå utleigereglar)
 • Leigeprisar innabygds: Leige pr. person pr. døgn kr. 100/born u. 16 år kr. 60
 • Leigeprisar utanbygdsbuande: Leige pr. person pr. døgn kr. 300/ born u. 16 år kr. 60
 • Utleigetid: Berre for innabygdsbuande utanom reinjakta 
 • Leige hytta i reinjakta: I reinjakta vert hyttene ikkje leigd ut, dei skal vera tilgjengelege for alle innabygds reinjegarar

Sjå lokalisering av hytta i kartet

Utleigereglar

Ordensreglar

Kontakt

Gunnar Elnan
Eidfjord fjellstyre
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205