Eidfjord Kommune

Tinnhølen

Tinnhølen

Fjellstyrehytta på Tinnhølen

Om hytta

Hytta ligg ved sida av parkeringsplassen ved Tinnhøldammen. Oppsynet har eigen avlest del i hytta, det er felles opphaldsrom, kokeplass og toalett. 

Storleik og utstyr

 • Storleik: 68 m2 
 • Oppvarming: Vedomn
 • Vatn: Kan henta i bekk/vatn
 • Sengeplassar: 4  
 • Straum: Solcelle 
 • Toalett: Biodo
 • Kokemuligheter: Gass
 • Kjøkkenutstyr: Kjeler, kopper, fat og spisebestikk
 • Sengetøy: Ullteppe
 • Hund tillete: Berre tillete i inngang

Leige og nøkkel

 • Nøkkel: Alle hytter er låst, nøkkel vert lånt ut av fjellstyret (sjå utleigereglar)
 • Leigeprisar innabygds: Leige pr. person pr. døgn kr. 100/born u. 16 år kr. 60
 • Leigeprisar utanbygdsbuande: Leige pr. person pr. døgn kr. 300/ born u. 16 år kr. 60
 • Utleigetid: Berre for innabygdsbuande utanom reinjakta 
 • Leige hytta i reinsjakta: I reinjakta vert hyttene ikkje leigd ut, dei skal vera tilgjengelege for alle innabygds reinjegarar

Sjå lokalisering av hytta i kartet

Utleigereglar

Ordensreglar

Kontakt

Eidfjord Fjellstyre
Sekretær - Gunnar Elnan
E-post
Telefon 476 12 205
Mobil 476 12 205

Gunnar Elnan er sekretær for Eidfjord fjellstyre. Han har kontor på kommunehuset i midtfløyen i 2 etg.