Eidfjord Kommune

Motorferdsel i statsallmenningen

Motorferdsel i statsallmenningen

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og å auke trivselen.

I hovudsak har bruk av motorkøyretøy til offentleg godtekne nytteformål (til dømes redningsteneste, utmarksnæring og faste bustader) direkte heimel i loven, mens for ferdsel til andre formål må du ha løyve frå kommunen. Merk at det ikkje er høve til å gje løyve til turkøyring i Eidfjord kommune.

 

Søknadskjema om motorferdsel utanfor nasjonalparken

Motorferdsel Fossane - Høgahæ - Låghellerbotnen (traktor)

Søknad om motorferdsel innanfor nasjonalparken

Rettleiar motorferdsel i utmark - Miljødirektoratet