Refusjonsordning for utflyging av villrein, elg og hjort på Hardangervidda

Jegerar på Hardangervidda kan i 2021 søkja om refusjon av utgifter til utflyging av felte villrein.

Informasjon frå Miljødirektoratet om refusjonsordninga