Eidfjord Kommune

Aktuelt

Obligatorisk prøve for fyrstegongsjegrar vert halde på kommunehuset i Eidfjord, 13. oktober, kl 13.00.

Samjakt i Eidfjord, Røldal, Ullensvang og Øvre Numedal statsallmenning frå og med 24.09 og ut jakttida for 2021

Hugs å registrera felte dyr og cwd-prøve (strekkode) på Hjorteviltregisteret.

Eidfjord fjellstyre opnar for rypejakt i haust. Kortsalet via inatur.no er aktivisert.

Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn har for perioden 15.08.2021 – 31.10.2021 avsett midlar for å kunna tilby jegarar uttransport av felte hjort og elg i høve jakt hausten 2021.

Traktortransport etter slepa Fossane-Høgahæ-Låghellern i villreinjakta

Jegerar på Hardangervidda kan i 2021 søkja om refusjon av utgifter til utflyging av felte villrein.

Prøveutstyr for CWD-prøvar vert utlevert saman med fellingsløyva i ekspedisjonen på kommunehuset.

Mange er nye i friluftslivet, spesielt i eit år der mykje anna er stengd ned. Allemannsretten og friluftslova er grunnleggande føresetnader for friluftslivet. Men kva er eigentleg allemannsretten?

Endring av garnfiskereglane og freding av kulp i Bjoreio