Eidfjord Kommune

Aktuelt

Eidfjord Fjellstyre held ope møte onsdag 13. november.

Hardangervidda villreinutval held haustmøte i Eidfjord laurdag 23. november.

Eidfjord fjellstyre minner om rapportering frå garnfisket i vatn og tjørn på allmenningen i år.

Fotråte forekommer nå hyppig i flere villreinområder. Veterinærinstituttet anbefaler jegere å avlive villrein som er synlig halte, av hensyn til dyrevelferd og smittehygiene.  (tekst:Miljødirektoratet)

Det er 3 stk ledig jaktløyve for utanbygdsjegrar på Eidfjord statsallmenning. 

Dette brevet vert sendt på e-post til dei 130 fyrste på trekningslista og lagt ut på heimesida. Miljødirektoratet har stadfesta kvotevedtak og vedteke jakttid for 2019. Fjellstyre er takksam for rask tilbakemelding om de ikkje ynskjer å nytta tilbodet slik at fjellstyret kan gi tilbodet om jakt vidare på varamannslista.

Eidfjord fjellstyre har gjennomført trekking av rekkefølgje for tildeling av fellingsløyve for villrein.