Eidfjord Kommune

Aktuelt

Trekking av tilbod om småviltjakt er no utført.

Dette brevet vert sendt på e-post til dei 130 fyrste på trekningslista og lagt ut på heimesida. Miljødirektoratet har stadfesta kvotevedtak og vedteke jakttid for 2019. Fjellstyre er takksam for rask tilbakemelding om de ikkje ynskjer å nytta tilbodet slik at fjellstyret kan gi tilbodet om jakt vidare på varamannslista.

Eidfjord Fjellstyre har inntil 5 turar med traktor på slepa Fossane- Høgahæ- Eitro- Låghelleren i tidsrommet 3 dagar før – under og 3 dagar etter villreinjakta 2019.

Eidfjord fjellstyre har gjennomført trekking av rekkefølgje for tildeling av fellingsløyve for villrein.