Eidfjord Kommune

Aktuelt

Fjellstyret er sett til å fordela 5 løyve til traktor etter nemnde slepe i samband med villreinjakta.

Prøveutstyr for CWD-prøvar vert utlevert saman med fellingsløyva i ekspedisjonen på kommunehuset.

Mange er nye i friluftslivet, spesielt i eit år der mykje anna er stengd ned. Allemannsretten og friluftslova er grunnleggande føresetnader for friluftslivet. Men kva er eigentleg allemannsretten?

Endring av garnfiskereglane og freding av kulp i Bjoreio

Eidfjord fjellstyre har føreteke trekking av tilbod om villreinjakt.

Fristen for å leiga fjellstyrehyttene i sommar er 1. juni.

Fjellstyret har vedteke å slutte seg til Villreinutvalet si tilråding til fellingskvote, korttyper og jakttid.

Fjellstyret har føreteke trekking av tilbod om småviltjakt. 

Eidfjord kommune har ansvar for motorferdsel i utmark til mål i Eidfjord utanfor Hardangervidda nasjonalpark. Søknad for landing med helikopter/sjøfly, bruk av traktor og motorisert båt skal søkjast til Eidfjord kommune.

Søknadsfrist 15. mai.