Eidfjord Kommune

Aktuelt

Eidfjord fjellstyre minner om rapportering frå garnfisket i vatn og tjørn på allmenningen i år.

Villreinnemnda for Hardangervidda har vedteke å ikkje forlenga årets villreinjakt på Hardangervidda utover 30. september 2022.

Fjellstyret opnar ikkje Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågen for utanbygds jegerar i villreinjakta

Det vert ikkje opna for meir sal av småviltjaktkort på statsallmenningen.

I år vert det ikkje produsert "digital villreinfolder". Me ynskjer i staden å laga ei dedikert underside på villreinsenteret sine sider som inneheld same informasjon.

Miljødirektoratet dispenserer fra krav om godkjent ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr inne i Hardangervidda villreinområde i 2022. Vi orienterer samtidig om tilskudd til utflyging av slakt, og utvida jakttid for elg og hjort.

Hugs betalingsfristen 1. juni for tilbodet om villreinjakt på statsallmenninga.

Fjellstyret har føreteke trekking av rekkefølgje for tildeling av tilbod om reinsjakt på Eidfjord statsallmenning.

Torsdag 17.03, kl 09.00 vert det opna for å søkja om småviltjakt på Eidfjord statsallmenning på www.inatur.no

Jaktlag har høve til å søkja om elgjakt i Eidfjord statsallmenning. Søknadsfrist er 1. mai. Fjellstyret kjem tilbake med informasjon om kvote, ordningar og vilkår etter kvart.