Eidfjord Kommune

Aktuelt

Eidfjord fjellstyre har føreteke trekking av tilbod om villreinjakt.

Fristen for å leiga fjellstyrehyttene i sommar er 1. juni.

Fjellstyret har vedteke å slutte seg til Villreinutvalet si tilråding til fellingskvote, korttyper og jakttid.

Fjellstyret har føreteke trekking av tilbod om småviltjakt. 

Eidfjord kommune har ansvar for motorferdsel i utmark til mål i Eidfjord utanfor Hardangervidda nasjonalpark. Søknad for landing med helikopter/sjøfly, bruk av traktor og motorisert båt skal søkjast til Eidfjord kommune.

Søknadsfrist 15. mai.

Alt vilt som vert funne dødt er i utgangspunktet Viltfondet si eigedom. Dersom nokon finn og ynskjer å nytta seg av dødt vilt er det reglar for dette og kommunen skal varslast før dyr vert fjerna. Hjortevilt skal registrerast i fallviltregisteret, dette er viltnemnda si oppgåva. I tillegg skal det takast cwd-prøve og kjeve av fallvilt frå elg og hjort.

Frist for å søkja om å leige fjellstyrehytte i påsken er 1. mars.

Med atterhald om stor nok interessa kan det haldast jegerprøvekurs for fyrstegangsjegerar i Eidfjord.

Reingjering av hytta og personleg hygiene er svært viktig i år! Tenk hygiene - bruk handdesinfeksjonsmiddel

Fjellstyret minnar om rapportering frå garnfisket. God rapportering er med å dokumentera bruk og gjev betre grunnlag for rett kultivering. All informasjon vert anonymisert og skal ikkje kunne sporast tilbake til den enkelte.