Eidfjord Kommune

Aktuelt

Hugs betalingsfristen 1. juni for tilbodet om villreinjakt på statsallmenninga.

Fjellstyret har føreteke trekking av rekkefølgje for tildeling av tilbod om reinsjakt på Eidfjord statsallmenning.

Torsdag 17.03, kl 09.00 vert det opna for å søkja om småviltjakt på Eidfjord statsallmenning på www.inatur.no

Jaktlag har høve til å søkja om elgjakt i Eidfjord statsallmenning. Søknadsfrist er 1. mai. Fjellstyret kjem tilbake med informasjon om kvote, ordningar og vilkår etter kvart.

Fjellstyret har mellombels stengd moglegheit for søknad om småviltjakt for 2022 direkte til fjellstyret.

Samjakt i Eidfjord, Røldal, Ullensvang og Øvre Numedal statsallmenning frå og med 24.09 og ut jakttida for 2021

Hugs å registrera felte dyr og cwd-prøve (strekkode) på Hjorteviltregisteret.

Eidfjord fjellstyre opnar for rypejakt i haust. Kortsalet via inatur.no er aktivisert.

Traktortransport etter slepa Fossane-Høgahæ-Låghellern i villreinjakta

Jegerar på Hardangervidda kan i 2021 søkja om refusjon av utgifter til utflyging av felte villrein.