Eidfjord Kommune

Aktuelt

Eidfjord fjellstyre minner om rapportering frå garnfisket i vatn og tjørn på allmenningen i år.

Fotråte forekommer nå hyppig i flere villreinområder. Veterinærinstituttet anbefaler jegere å avlive villrein som er synlig halte, av hensyn til dyrevelferd og smittehygiene.  (tekst:Miljødirektoratet)