Stenging av fjellstyrehytter

Stenging av fjellstyrehyttene sør for Rv7 i vinter.

Eidfjord fjellstyre har av omsyn til villreinen vedteke å stenga fjellstyrehyttene sør for Rv7 for fritidsbruk med umiddelbar verknad. Stenginga gjeld fram til sommarsesongen.