Sluttrapport kalka vassdrag

Sluttrapport - Oppfølging av kalka vassdrag i Eidfjord 2022

Vedlagt finn de årsrapport for oppfølging av kalka vassdrag i Eidfjord 2022. Rapporten konkluderar med behov for kalking det vart søkt om i slutten av 2022 til Statsforvaltaren i Vestland.

Prikkauren på Hardangervidda - Årsrapport 2022 (PDF, 8 MB)