Rypetaksering 2023

Rypetaksering er no gjennomført.

Fjellstyret har gjort vedtak om å freda rypa for jakt.

Resultat

Resultatet frå takseringa viser tettheit på 4,3 ryper/kvkm og kyllingproduksjon på 2,3 kyllingar per høne. Dette viser ein situasjon der det ikkje er forsvarleg å opna for vidare kortsal på småvilt. Det vert difor ikkje opna for kortsal via inatur.

Vedtak om freding

Fjellstyret gjorde 06.09.23 vedtak om å freda rypa for jakt. Det vert difor ikkje opna for sal av jaktkort.
Jegerar som alt har kort vil bli kontakta på e-post vedkomande refusjon av kortutgifter.

 

Rypetaksering - rapport (PDF, 212 kB)

Rypetaksering - tabell