Eidfjord Kommune

Gamla Sandhaug

Gamla Sandhaug

Om hytta

Gamla Sandhaug har to hytter, ei gammal steinbu og ein nyare trehytte. Trehytta er nyare (ferdig i 2007) har høg standard og er godt utstyrt.

Steinbua var bygd for turførarane (også kalla førarbua) til DNT. Gamla Sandhaug turisthytte låg i nærleiken før denne vart flytta. Ei steinbu vil normalt vera litt rå, det er ingen fuktsperre i veggar eller golv.

Fjellstyret har båtar som brukast for å krysse vassdraget og til fiske. I sumarhalvåret skal det liggja ei lita plastjolle på sørsida. Hyttene ligg på ein tange ned mot Lakjen, ca 30 min. gangtid frå Sandhaug turisthytta, 3 timar gangtid frå Tinnhølen via Hellehalsen.

Storleik og utstyr

 • Storleik: 58 m2 trehytta og 20 m2 steinbua
 • Oppvarming: Vedomn
 • Vatn: Kan henta i bekk/vatn
 • Sengeplassar: 10 sengeplassar i trehytta, 4 sengeplassar i steinhytta
 • Straum: Solcelle i trehytta, ingen straum i steinbua
 • Toalett: Biodo
 • Kokemuligheter: Gass
 • Kjøkkenutstyr: Kjeler, kopper, fat og spisebestikk
 • Sengetøy: Nei
 • Hund tillete: Berre i inngang i trehytta, tillete i steinbua

Leige og nøkkel

 • Nøkkel: Alle hytter er låst, nøkkel vert lånt ut av fjellstyret (sjå utleigereglar)
 • Leigeprisar innabygds: Leige pr. person pr. døgn kr. 100/born u. 16 år kr. 60
 • Leigeprisar utanbygdsbuande: Leige pr. person pr. døgn kr. 300/ born u. 16 år kr. 60
 • Utleigetid: Berre for innabygdsbuande utanom reinjakta
 • Leige hytta i reinjakta: I reinjakta vert hyttene ikkje leigd ut, dei skal vera tilgjengelege for alle innabygds reinjegarar

Sjå lokalisering av hytta i kartet

Utleigereglar

Ordensreglar

Kontakt

Gunnar Elnan
Eidfjord fjellstyre
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205