Eidfjord Kommune

Småviltjakt

Småviltjakt

Det er gode moglegheiter for småviltjakt i Eidfjord statsallmenning. Fjellrype og lirype er det vanligaste viltet, men det vert og felt hare, ender og raudrev.

Kven kan jakta?

Alle kan jakta på småvilt

Søknadsfrist

Det vert selt avgrensa tal jaktkort. Søknadsfristen for jaktkort i tida 15.9-30.9 er 1. april. Søkjarar etter denne fristen vert ikkje teke med i trekking av tilbod.

Jaktkort etter 1.10 vert seld etter prinsippet «fyrstemann til mølla».

Det er for tida ikkje fleire ledige jaktkort før 01.10.21. Kort gjeldande frå 01.10.21 vert seld på inatur.no

Når er det jakt?

 • Frå og med 15. september til og med 23. desember
 • Fjellstyret regulerer dei første 14 dagane
 • Kort for jakt på raudrev for tida 02.01 - 28.02 vert seld på inatur.no

Kva kan det jaktast på?

 • Hare
 • Raudrev
 • Mink
 • Lirype,
 • Fjellrype
 • Kråke
 • Ramn
 • Skjor
 • Stokkand
 • Krikkand

Områdeinndeling

Allmenningen er delt i 2 småviltjaktområde fram til 1. oktober. Områdeinndelinga gjeld ikkje for innanbygds jegerar.

Kart småviltjaktområde (PDF, 844 kB)

Rypetaksering

Det er lagt vekt på i forvaltninga at jakta skal vera berekraftig. Med det meiner fjellstyret at rypestamma det enkelte år skal tåle jaktpresset slik at det er nok stamfugl att til produksjon av eit haustingsverdig overskot neste år. Fjellstyret gjennomfører difor taksering i august som legg grunnlaget for om det vert opna for sal av jaktkort.

Rypetaksering tabell

Reglar

Generelle reglar for småviltjakt

Kontakt

Gunnar Elnan
Eidfjord fjellstyre
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord