Eidfjord Kommune

Fokusnyhet

Oppsynet opplyser at det så langt i jakta er skote 4 stk. GPS-merka dyr, 2 simler og to bukkar.

Trekningslista for villreinreinjakta 2021 er klar.

Frist for søknad om reinsjakt på Eidfjord statsallmenning nærmar seg.

Fjellstyrehyttene på Gamla Sandhaug, Heisanntjørn og Viersla er stengd i påsken

For å hjelpa jegerane med å planleggja jakta dei komande dagane oversender Villreinutvalet kjende posisjonar for radiomerka simler.

Grunna koronasituasjonen skal all bruk av fjellstyrehyttene registrerast. Før leige må det sjekkast ut at hytta er ledig. Dette vert gjort ved kontakt med ekspedisjonen i Eidfjord kommune.