Eidfjord Kommune

Fokusnyhet

Kommunane kring Nordfjella skal redusera bestandane av hjortevilt for å forhindra spreiing av skrantesjuke frå Nordfjella sone 1. Eidfjord kommune er av Miljødirektoratet bede om å redusera bestandane av hjort og elg til under halve storleiken i høve 2016-nivået.

Fjellstyret har vedteke å opna for rypejakt frå 23.09, men med nokre avgrensingar