Eidfjord Kommune

Rapportar

Kontakt

Eidfjord Fjellstyre
Sekretær - Gunnar Elnan
E-post
Mobil 476 12 205

Gunnar Elnan er sekretær for Eidfjord fjellstyre. Han har kontor på kommunehuset i midtfløyen i 2 etg.