Eidfjord Kommune

Rapportar

Kontakt

Eidfjord Fjellstyre
Sekretær - Gunnar Elnan
E-post
Telefon +47 47 61 22 05

Gunnar Elnan er sekretær for Eidfjord fjellstyre. Han har kontor på kommunehuset i midtfløyen i 2 etg.