Eidfjord Kommune

Oversikt over tilsette


Alarmtelefonar

Ansatte i avdelingen Alarmtelefonar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

Hvis du treng akutt psykisk helsehjelp,
ta kontakt med din fastlege eller legevakt.
Ved livstruande tilstander ring 113. 

116117

Nærast legevakt for Eidfjord er Voss.
Tlf: 56530430

116111
975 58 510 975 58 511

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd. blåbær 53 67 36 05 948 37 129
Avd. tyttebær 53 67 36 07 902 46 408
Avd.molte 53 67 36 08 902 30 217
53 67 36 00
Avd. eple 436 73 606 948 36 902
Skulefagleg rådgjevar 53 67 35 18 400 07 136

Rådgjevar barnehage, skule og vaksenopplæring
i Eidfjord, Granvin og Ulvik.
Er å treffa i Eidfjord mandagar.

Barnehagestyrar 53 67 36 02 975 93 150

Brann

Ansatte i avdelingen Brann
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannsjef 53 67 36 70 916 66 620

Brannsjef for Eidfjord, Ulvik og Granvin. Kontordag på kommunehuset i Eidfjord på torsdager.

Vara brannsjef 975 48 205

Eksterne kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Eksterne kontaktpersoner
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 67 34 00
992 95 261

Kontaktperson: Helge Vik

53 65 45 70 975 58 510


Besøksadresse;

Torget 2-4 2. etg, Odda

Postadresse;

Opheimsgata 31, 5750 ODDA

E-post; hb@odda.kommune.no

55 55 33 33
53 67 15 83
02800

Kontaktperson; Politi

Eidfjord fjellstyre 53 67 36 52 476 12 205

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 67 35 67 468 91 068
53 67 35 50

Ope alle kvardagar frå  08.00 – 15.00.
Legevakt kvar dag frå 08.00 - 16.00

Fysioterapaut 53 67 35 67 468 91 068
Kommunelege 53 67 35 50
Psykiatrisk sjukepleiar 53 67 35 50 993 88 558


KONTORTID:  08:00 – 15:30 
Oddetalsveker; Måndag og torsdag
Partalsveker; Måndag, tysdag og torsdag

Sjukepleiar 53 67 35 50
Sjukepleiar 53 67 35 50
Helsesjukepleiar 53 67 35 50 911 87 453
Kommunelege 2 - I permisjon 53 67 35 50
Sjukepleiar 53 67 35 50
Jordmor 53 67 35 50

I Eidfjord kvar tysdag.

Fysioterapaut 53 67 35 67 468 91 068

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 67 35 92
Kultursjef 53 67 35 92 976 33 956
Sekretær - kulturkontoret 53 67 35 94
Kulturkoordinator 53 67 35 93 971 90 023
Biblioteksjef/miljørådgjevar 53 67 35 95 977 41 715

Kulturskule

Ansatte i avdelingen Kulturskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar dans 905 48 773
Lærar piano og sang 954 27 993
Lærar gitar 911 25 164
Kulturskulerektor 53 67 36 45 970 71 399
Bjørne Møen
Lærar drama 971 65 132

Nav Eidfjord

Ansatte i avdelingen Nav Eidfjord
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33
NAV Eidfjord
Sosial leiar 55 55 33 33
Nav statleg leiar 55 55 33 33
Rådgjevar 55 55 33 33

Økomomiavdeling

Ansatte i avdelingen Økomomiavdeling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 67 15 86

Ullensvang herad utførar skatteinnkrevjinga for Eidfjord kommune.

Postadresse;
Skatteoppkrevjaren i Eidfjord
v/ skatteoppkrevjaren i Ullensvang 
Sandvikevegen 1
5780 KINSARVIK

Sakshandsamar - lønn 53 67 35 44
Rådgjevar 53 67 35 43
Einingsleiar, Økonomi 53 67 35 42 970 92 778

Plan, areal, miljø og teknisk drift

Ansatte i avdelingen Plan, areal, miljø og teknisk drift
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
990 99 900
Prosjekt vatn - og avlaup 53 67 36 58 481 42 590
Byggesakshandsamar 948 30 164
Kommunalsjef - Drift & Forvaltning 53 67 36 63 971 93 211
Arne Bu
Kontor - Drift & Forvaltning 53 67 36 62 977 67 180
Driftssjef - Drift & forvaltning 415 32 092
Rådgjevar 53 67 36 52 476 12 205
Driftstekninkar, vatn- og avlaup 53 67 36 67 489 95 996
Rådgjevar 53 67 36 59 918 80 730
Oppmålingsansvarleg 53 67 36 56 918 60 165
Driftsoperatør, KTD 53 67 36 67 480 33 968
Oppsynsmann, KTD 53 67 36 64 415 52 318
Oppmåling 53 67 36 55 988 41 230
Driftsoperatør, KTD 53 67 36 67 975 48 205
Ass. kommunalsjef/byggesakshandsamar 53 67 36 54 415 77 063

Pleie og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 53 67 35 70
Sekretær, pleie og omsorg 53 67 35 73 995 18 855
Fagleg leiar, Bygdaheimen 53 67 35 75
Einingsleiar - Pleie og omsorg 53 67 35 75 975 01 432

Politikarar

Ansatte i avdelingen Politikarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Høgre 950 83 433
Arbeiderpartiet 984 54 143
Arbeiderpartiet 957 93 342
Senterpartiet 995 19 901
Arbeiderpartiet 980 32 849
Arbeiderpartiet 913 86 874
Arbeiderpartiet 977 41 715
Senterpartiet 979 62 131
Høgre - varaordførar 971 51 161
Arbeiderpartiet 975 34 817
Senterpartiet 919 16 212
Arbeiderpartiet 992 97 976
Senterparti - Ordførar 959 79 910
Senterpartiet 952 31 697
Senterpartiet 454 75 990
Arbeiderpartiet 918 16 186

Rådmann og Stab

Ansatte i avdelingen Rådmann og Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for helse og oppvekst 53 67 35 12 926 85 121
Organisasjonssjef 53 67 35 14 400 07 177
Seniorrådgjevar 53 67 35 48 913 92 488
IT-leiar 53 67 35 22 913 42 913
Personvernombod 948 18 381

Personvernombod for Eidfjord, Ulvik og Kvam.

Ordførar 53 67 35 10 959 79 910
Rådmann 53 67 35 13 993 56 612

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 67 36 24
468 89 981
Rådjevar 53 67 36 35
Assisterande rektor 53 67 36 23 913 46 788
Logoped 53 67 36 23 905 25 272
Skulefagleg rådgjvar 53 67 35 18 400 07 136

Kontordag i Eidfjord: mandagar

Rektor 53 67 36 22 977 82 614
Sosiallærar og elevrådskontakt 53 67 36 40
53 67 36 24 970 83 253

Tenestetorget

Ansatte i avdelingen Tenestetorget
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 53 67 35 00
Einingsleiar Tenestetorget 53 67 35 32 959 74 532
Sakshandsamar 53 67 35 37
Kantine 53 67 35 39
Sakshandsamar 53 67 35 34 952 15 627
Sakshandsamar 53 67 35 33
Sakshandsamar 53 67 35 35 970 80 163