Eidfjord Kommune

Oversikt over tilsette


Alarmtelefonar

Ansatte i avdelingen Alarmtelefonar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ved livstruande tilstander 113

Hvis du treng akutt psykisk helsehjelp,
ta kontakt med din fastlege eller legevakt.
Ved livstruande tilstander ring 113. 

116111
53 65 45 70 975 58 510

Besøksadresse
Tyssedalsvegen 16, 3. etg
Meieriet Odda

Postadresse;
Opheimsgata 31, 5750 ODDA

E-post
postmottak@ullensvang.kommune.no

Nærast legevakt for Eidfjord er Voss 56 53 04 30 116117

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd. blåbær 53 67 36 05 948 37 129
Avd. tyttebær 53 67 36 07 902 46 408
Avd.molte 53 67 36 08 902 30 217
53 67 36 00
Avd. eple 436 73 606 948 36 902
Styrar/Einingsleiar 53 67 36 02 975 93 150
Aina Næss
Ass.einingsleiar/Pedagogisk leiar 924 43 802

Brann

Ansatte i avdelingen Brann
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rolf Helle 413 38 085
56 51 46 80

Mobil: 99 20 71 72 (vakthavande)
Adresse: Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid: 08:00 - 15:30

Lokal brannvernkoordinator 975 48 205

Drift & Forvaltning

Ansatte i avdelingen Drift & Forvaltning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggjesakshandsamar 53 67 36 57 948 30 164
Einingsleiar 53 67 36 63 971 93 211
Arne Bu
Driftsleiar bygg og anlegg 53 67 36 53 415 32 092
Rådgjevar 53 67 36 52 476 12 205
Gunnar Elnan
Konsulent 53 67 36 62 977 67 180
Åshild Djønne Eriksen
Rådgjevar - Plan 53 67 36 58 481 42 590
Driftsoperatør, vatn- og avlaup 489 95 996
Oppmålingsansvarleg 53 67 36 56 918 60 165
Bente Elin Hereid
Driftsoperatør, vatn - og avlaup 53 67 36 67 480 33 968
Driftansvarleg tekniske installasjonar 484 94 240
Driftsoperatør, vatn - og avlaup 53 67 36 67 975 48 205
Ass. Einingsleiar 53 67 36 54 415 77 063
Louise Pettersen
990 99 900
Byggjesakshandsamar 414 48 908

Eksterne kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Eksterne kontaktpersoner
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 67 34 00
992 95 261

Kontaktperson: Helge Vik

53 65 45 70 975 58 510

Besøksadresse
Tyssedalsvegen 16, 3. etg
Meieriet Odda

Postadresse;
Opheimsgata 31, 5750 ODDA

E-post
postmottak@ullensvang.kommune.no

55 55 33 33
53 66 40 00
02800

Kontaktperson; Politi

Eidfjord fjellstyre 53 67 36 52 476 12 205
Sekretær for Tilsynsutvalet i Hordaland 416 31 284

Heimesideredaksjonen

Ansatte i avdelingen Heimesideredaksjonen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 53 67 36 62 977 67 180
Åshild Djønne Eriksen
Kultursjef 53 67 35 93 971 90 023
Bergljot Maria Veivåg Hauso
Konsulent - I permisjon 53 67 35 37
Kulturskulerektor 53 67 36 45 970 71 399
Bjørne Møen
Sakshandsamar 53 67 35 33

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Mellom kl 08:00 - 15:00 900 28 051
Fysioterapaut 53 67 35 67 468 91 068
Ketil  Bjotveit
Avdelingsleiar, Heimetenester 53 67 35 70
Sentralbord 53 67 35 70
53 67 35 50

Ope alle kvardagar frå  08.00 – 15.00.
Legevakt kvar dag frå 08.00 - 16.00

Telefontid:
08:00-09:00
13:00-15:00

Legevakt telefonnr. 116117

Psykiatrisk sjukepleiar 53 67 35 50 993 88 558


KONTORTID:  08:00 – 15:30 
Oddetalsveker; Måndag og torsdag
Partalsveker; Måndag, tysdag og torsdag

Einingsleiar 53 67 35 75 951 38 645
53 67 35 67 468 91 068
Sjukepleiar legekontor 53 67 35 50
Kommuneoverlege 53 67 35 50
Sekretær - Eidfjord bygdaheim 53 67 35 73 906 91 682
Fastlege Kommunelege 2 53 67 35 50
414 68 449
Fagleg leiar, Bygdaheimen 53 67 35 75
Helsesjukepleiar 53 67 35 50 911 87 453
Sjukepleiar legekontor 53 67 35 50
Sjukepleiar legekontor 53 67 35 50
Jordmor 53 67 35 50

I Eidfjord kvar tysdag.

Fysioterapaut 53 67 35 67 468 91 068

Kultur, næring & berekraft

Ansatte i avdelingen Kultur, næring & berekraft
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 53 67 53 94 976 33 956
Lisbeth Bygstad Celik
Sekretær 53 67 35 92
Kultursjef 53 67 35 93 971 90 023
Bergljot Maria Veivåg Hauso
Biblioteksjef/miljørådgjevar 53 67 35 95 977 41 715

Kulturskule

Ansatte i avdelingen Kulturskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar dans 905 48 773
Lærar piano og sang 954 27 993
Lærar gitar 911 25 164
Kulturskulerektor 53 67 36 45 970 71 399
Bjørne Møen
Lærar drama 971 65 132

Nav Eidfjord

Ansatte i avdelingen Nav Eidfjord
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33
NAV Eidfjord
Nav statleg leiar 55 55 33 33
Sosialleiar 55 55 33 33 900 75 943
Rådgjevar 55 55 33 33

Politikarar

Ansatte i avdelingen Politikarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Høgre 950 83 433
Anne Lise Bleie
Arbeiderpartiet 984 54 143
Helene  Bratland
Arbeiderpartiet 957 93 342
Trude  Brekke
Senterpartiet 995 19 901
Lars Kristian Eidnes
Senterpartiet 416 25 769
Nina Eiken
Arbeiderpartiet 977 41 715
Timo  Knoch
Senterpartiet 979 62 131
Eirin Sandstå Kvale
Høgre - varaordførar 971 51 161
Aslak Lægreid
Senterparti 951 02 255
Kari Lægreid
Arbeiderpartiet 975 34 817
Gunvall Medhus
SV - Sosialistisk Venstreparti 990 34 547
Grete Næss
Senterpartiet 919 16 212
Ole Johnny Odland
Arbeiderpartiet 992 97 976
Arild Riber
Senterpartiet 478 01 622
Håvard  Sæbø
Senterpartiet - Ordførar 952 31 697
Anders Vatle
SV - Sosialistisk Venstreparti 924 43 802
Anett Viveli
Arbeiderpartiet 918 16 186
Liv Bente Rokne Viveli

Rådmann og Stab

Ansatte i avdelingen Rådmann og Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Organisasjonssjef 53 67 35 14 400 07 177
IKT-sjef 53 67 35 22 913 42 913
Olav Arne Stuland
Rådmann 53 67 35 13 993 56 612
Geir Underhaug
Ordførar 53 67 35 10 952 31 697

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 67 36 24
468 89 981
Rådgjevar 53 67 36 35
Assisterande rektor 53 67 36 23 913 46 788
Logoped 53 67 36 23 905 25 272
Rektor/Einingsleiar 53 67 36 22 977 82 614
Sosiallærar og elevrådskontakt 53 67 36 40
53 67 36 24 970 83 253
53 67 36 20 901 42 532
Sentralbord Skule

Tenestetorget

Ansatte i avdelingen Tenestetorget
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 53 67 35 00
Leiar Tenestetorget 53 67 35 32 959 74 532
Johanna Maria Hereid
Sakshandsamar 53 67 35 36
Konsulent - I permisjon 53 67 35 37
Konsulent 53 67 35 37
Kantine 53 67 35 39
Sakshandsamar 53 67 35 33
Sakshandsamar 53 67 35 35 970 80 163
Glenn Wiik

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
22 07 70 00 80 08 00 00
Skatteetaten
Fagleiar lønn 53 67 35 44
Konsulent 53 67 35 42
Økonomisjef 53 67 35 43