Eidfjord Kommune

Oversikt over tilsette


Alarmtelefonar

Ansatte i avdelingen Alarmtelefonar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ved livstruande tilstander 113

Hvis du treng akutt psykisk helsehjelp,
ta kontakt med din fastlege eller legevakt.
Ved livstruande tilstander ring 113. 

116111
Akuttberedskap 975 58 510 975 58 511
Nærast legevakt for Eidfjord er Voss 56 53 04 30 116117

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd. blåbær 53 67 36 05 948 37 129
Avd. tyttebær 53 67 36 07 902 46 408
Avd.molte 53 67 36 08 902 30 217
53 67 36 00
Avd. eple 436 73 606 948 36 902
Skulefagleg rådgjevar 53 67 35 18 400 07 136

Rådgjevar barnehage, skule og vaksenopplæring
i Eidfjord, Granvin og Ulvik.
Er å treffa i Eidfjord torsdager.

Barnehagestyrar 53 67 36 02 975 93 150
Aina Næss

Brann

Ansatte i avdelingen Brann
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rolf Helle 413 38 085
56 51 46 80

Mobil: 99 20 71 72 (vakthavande)
Adresse: Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid: 08:00 - 15:30

Frå 01.01.20 har Eidfjord kommune samarbeid med Voss brannvern på brannsjeffunksjon, brannførebyggande oppgåver og overordna beredskapsleiing. Brannsjef er David Skjerven. 

Lokal brannvernkoordinator 975 48 205

Ut februar 2020 er Arne Bu stedfortreder, han er å treffe på telefon; 971 93 211

Drift & Forvaltning

Ansatte i avdelingen Drift & Forvaltning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggjesakshandsamar 948 30 164
Rådgjevar - Plan 3673658 481 42 590
Åsmund Aarsand
Kommunalsjef - Drift & Forvaltning 53 67 36 63 971 93 211
Arne Bu
Konsulent - Drift & Forvaltning 53 67 36 62 977 67 180
Åshild  Djønne
Driftsleiar - Drift 53 67 36 64 415 32 092
Rådgjevar - Plan 53 67 36 52 476 12 205
Gunnar Elnan
Driftsteknikar, vatn- og avlaup 53 67 36 67 489 95 996
Oppmålingsansvarleg 53 67 36 56 918 60 165
Bente Elin Hereid
Driftsoperatør, vatn - og avlaup 53 67 36 67 480 33 968
Driftansvarleg tekniske installasjonar 484 94 240

Begynner i fast stilling 1 juni 2020.

Oppmåling 53 67 36 55 988 41 230
Marte Burheim Nermoen
Driftsoperatør, vatn - og avlaup 53 67 36 67 975 48 205
Ass. kommunalsjef - Drift & Forvaltning 53 67 36 54 415 77 063
Louise Pettersen
990 99 900
Byggjesakshandsamar

Begynner i Eidfjord kommune 1 november 2020

Eksterne kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Eksterne kontaktpersoner
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 67 34 00
992 95 261

Kontaktperson: Helge Vik

53 65 45 70 975 58 510


Besøksadresse;

Torget 2-4 2. etg, Odda

Postadresse;

Opheimsgata 31, 5750 ODDA

E-post; hb@odda.kommune.no

55 55 33 33
53 66 40 00
02800

Kontaktperson; Politi

Eidfjord fjellstyre 53 67 36 52 476 12 205

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapaut 53 67 35 67 468 91 068
Ketil  Bjotveit
Psykiatrisk sjukepleiar 53 67 35 50 993 88 558


KONTORTID:  08:00 – 15:30 
Oddetalsveker; Måndag og torsdag
Partalsveker; Måndag, tysdag og torsdag

53 67 35 67 468 91 068
Sjukepleiar (permisjon) 53 67 35 50
Kommuneoverlege 53 67 35 50
53 67 35 50

Ope alle kvardagar frå  08.00 – 15.00.
Legevakt kvar dag frå 08.00 - 16.00

Telefontid:
08:00-10:00
13:00-15:00

Fastlege Kommunelege 2 53 67 35 50
Helsesjukepleiar 53 67 35 50 911 87 453
Sjukepleiar 53 67 35 50
Sjukepleiar 53 67 35 50
Jordmor 53 67 35 50

I Eidfjord kvar tysdag.

Fysioterapaut 53 67 35 67 468 91 068

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 67 35 92
Kultursjef 53 67 35 92 976 33 956
Lisbeth Bygstad Celik
Sekretær - kulturkontoret 53 67 35 94
Kulturkoordinator 53 67 35 93 971 90 023
Bergljot Maria Veivåg Hauso
Biblioteksjef/miljørådgjevar 53 67 35 95 977 41 715

Kulturskule

Ansatte i avdelingen Kulturskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar dans 905 48 773
Lærar piano og sang 954 27 993
Lærar gitar 911 25 164
Kulturskulerektor 53 67 36 45 970 71 399
Bjørne Møen
Lærar drama 971 65 132

Nav Eidfjord

Ansatte i avdelingen Nav Eidfjord
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33
NAV Eidfjord
Sosial leiar 55 55 33 33
Nav statleg leiar 55 55 33 33
Rådgjevar 55 55 33 33

Pleie og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 53 67 35 70
Konsulent, pleie og omsorg 53 67 35 73 995 18 855
Einingsleiar - Pleie og omsorg 53 67 35 75 951 38 645
Fagleg leiar, Bygdaheimen 53 67 35 75

Politikarar

Ansatte i avdelingen Politikarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Høgre 950 83 433
Anne Lise Bleie
Arbeiderpartiet 984 54 143
Helene  Bratland
Arbeiderpartiet 957 93 342
Trude  Brekke
Senterpartiet 995 19 901
Lars Kristian Eidnes
Senterpartiet 416 25 769
Nina Eiken
Arbeiderpartiet 977 41 715
Timo  Knoch
Senterpartiet 979 62 131
Eirin Sandstå Kvale
Høgre - varaordførar 971 51 161
Aslak Lægreid
Senterparti 951 02 255
Kari Lægreid
Arbeiderpartiet 975 34 817
Gunvall Medhus
SV - Sosialistisk Venstreparti 990 34 547
Grete Næss
Senterpartiet 919 16 212
Ole Johnny Odland
Arbeiderpartiet 992 97 976
Arild Riber
Senterpartiet 478 01 622
Håvard  Sæbø
Senterpartiet - Ordførar 952 31 697
Anders Vatle
SV - Sosialistisk Venstreparti 924 43 802
Anett Viveli
Arbeiderpartiet 918 16 186
Liv Bente Rokne Viveli

Rådmann og Stab

Ansatte i avdelingen Rådmann og Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Organisasjonssjef 53 67 35 14 400 07 177
Hamnesjef 415 52 318
Seniorrådgjevar 53 67 35 48 913 92 488
Erik Sandvik
IT-leiar 53 67 35 22 913 42 913
Olav Arne Stuland
Personvernombod 948 18 381

Personvernombod for Eidfjord, Ulvik og Kvam.

Rådmann 53 67 35 13 993 56 612
Geir Underhaug
Ordførar 53 67 35 10 952 31 697

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 67 36 24
468 89 981
Rådgjevar 53 67 36 35
Assisterande rektor 53 67 36 23 913 46 788
Logoped 53 67 36 23 905 25 272
Skulefagleg rådgjvar 53 67 35 18 400 07 136

Kontordag i Eidfjord: mandagar

Rektor 53 67 36 22 977 82 614
Sosiallærar og elevrådskontakt 53 67 36 40
53 67 36 24 970 83 253

Tenestetorget

Ansatte i avdelingen Tenestetorget
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 53 67 35 00
Einingsleiar Tenestetorget 53 67 35 32 959 74 532
Johanna Maria Hereid
Sakshandsamar 53 67 35 36
Konsulent 53 67 35 37
Kantine 53 67 35 39
Sakshandsamar 53 67 35 33
Sakshandsamar 53 67 35 35 970 80 163
Glenn Wiik

Økonomiavdeling

Ansatte i avdelingen Økonomiavdeling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
53 67 40 00

Ullensvang herad utførar skatteinnkrevjinga for Eidfjord kommune.

Postadresse;
Skatteoppkrevjaren i Eidfjord
v/ skatteoppkrevjaren i Ullensvang 
Sandvikevegen 1
5780 KINSARVIK

Sakshandsamar - lønn 53 67 35 44
Konsulent 53 67 35 42
Einingsleiar, Økonomi 53 67 35 43