Organisasjonskart

Frå 1. november 2020 har Eidfjord kommune nytt organisasjonskart

  

  

Rådmann - Magnus Steigedal
Organisasjonsjef - Reidar Meel
Økonomisjef - Knut Ingar Myklatun

Einingsleiar Helse & omsorg – Karin Flatabø Thrane 
Einingsleiar Undervisning – 
Einingsleiar Barnehage – Aina Næss 
Einingsleiar Kultur, næring & berekraft – Lisbeth Bygstad Celik 
Einingsleiar Drift & Forvaltning – Arne Bu