Kommuneplan samfunnsdel

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2015 - 2027. Eidfjord - unik frå fjord til fjell.