Miljøstasjonen i Simadal

Grunna arbeid med fjellsikring langs Simadalsvegen vert det endring i opningstid på miljøstasjonen i perioden arbeidet pågår. Opningsdag vert derfor flytta til fredagar frå og med veke 33. Åpningstid 11.30-16.30

Avfallshandtering