Vegen til Simadal

Vegen til Simadal vert delvis stengt p.g.a. vegarbeid i perioden 9. august - november 2021. Det vil vera arbeid på vegen måndag til torsdag 07.00 -19.00. Det vil vera ope for gjennomkøyring: 

11.00 - 11.30
15.00 - 16.00 
19.30 - 07.30

Veg