Modnen barnehage ynskjer gamle og nye barn velkomen til eit nytt barnehageår

Denne hausten startar me opp med 47 barn. Me vil  minne om at barnehagen driv etter gult nivå når det gjeld smitteverntiltak i samband med Covid-19. Det vil seie fortsatt forsterka reinhald. Me har stort fokus på handhygiene i barnehagen.  Etterkvart som me får fulle barnegrupper att, vil kvar avdeling telje som ein kohort. Det vil seie at så lenge me er på gult nivå vil ha minst mogleg samrbeid på tvers av avdelingane og ute vil me fortsatt dele leikeplassen i soner.
Me  ber om at alle som kjem innom barnehagen tek omsyn til smitteverntiltaka; god handhygiene, unngår klemming og helsing, unngå trengsel – halde 1 meters avstand. Barnehagen har planleggingingsdagar torsdag 13 og fredag 14 august.
Vh
Aina Næss
Einingsleiar i Modnen barnehage.

Barnehage