Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til alle elevar i grunn-og videregående skular.

Kva tilbyr me?

  • helsetilbod til alle elevar i grunn- og videregående skular
  • møte med helsesjukepleier og lege ved konsultasjon i 1. trinn og ellers ved behov
  • råd og rettleiing, helseundersøking og vaksinasjon

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Korleis ta kontakt?

Send sms til helsesjukepleiar, så ringer me deg opp att.

Meir om skulehelsetenesta

Program skulehelsetenesta

Kontakt

Anne Myklatun
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 53 67 35 50
Mobil 911 87 453

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Tysdag
08.00 - 08.30
08.30 - 11.30 (skulehelsetenesta på Lægreid skule)
11.30 - 13.30

Onsdag
08.30 - 15.30

Torsdag
08.30 - 15.30