Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til alle elevar i grunn-og videregående skular.

Kva tilbyr me?

  • helsetilbod til alle elevar i grunn- og videregående skular
  • møte med helsesjukepleiar, fysioterapeut og lege ved skulestart-undersøkinga
  • råd og rettleiing, helseundersøking og vaksinasjon
  • samtalar med elevar som ynskjer det

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Korleis ta kontakt?

Send sms til helsesjukepleiar, så ringer me deg opp att.

Kontakt

Anne Myklatun
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 53 67 35 50
Mobil 91 18 74 53

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag, onsdag og torsdag
08:30 15:00 på helsestasjonen

Tysdag 
08:30 -13:30 på Lægreid skule, helsesjukpleiar kontoret. 
13:30-15:00 på helsestasjonen

Fredag
08:30-09:30 på Lægreid skule, helsesjukpleiar kontoret
09:30-11:00 i Modnen barnehage
11:00-13:30 på Lægreid skule, helsesjukpleiar kontoret
13:30-15:00 på helsestasjonen