NAV kontoret sommarstengt

NAV Eidfjord held sommarstengt frå 5.7 til og med 16.8.2021. For generell informasjon sjå www.nav.no 

Du kan og kontakta NAV Kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33, for timeavtale, svar på spørsmål i di sak, svar på utbetalinger m.m. 
Ta kontakt med Eidfjord kommune sitt sentralbord, tlf 53 67 35 00 dersom det gjeld kommunale tjenester/økonomisk stønad.

Sosiale tenester