Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og å auke trivselen.

I hovudsak har bruk av motorkøyretøy til offentleg godtekne nytteformål (til dømes redningsteneste, utmarksnæring og faste bustader) direkte heimel i loven, mens for ferdsel til andre formål må du ha løyve frå kommunen. Merk at det ikkje er høve til å gje løyve til turkøyring i Eidfjord kommune.

Motorferdsel i utmark og vassdrag

 

Søknadskjema om motorferdsel utanfor nasjonalparken

Motorferdsel Fossane - Høgahæ - Låghellerbotnen (traktor)

Søknad om motorferdsel innanfor nasjonalparken

Rettleiar motorferdsel i utmark - Miljødirektoratet

Kontakt

Gunnar Elnan
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205
Johanna Maria Hereid
Leiar Tenestetorget
E-post
Telefon 53 67 35 32
Mobil 959 74 532

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
10.00 - 14.00

Sentralbord
10.00 - 14.00