Styrkerommet framleis stengt

Styrkerommet i Eidfjordhallen vil framleis vera stengt etter samråd med kommunelegen og helsemyndigheitene sine tilrådingar. Ny vurdering til hausten med tanke på korona situasjonen.

Ved gjenopning av styrkerommet vil alle som har kjøpt styrketreningskort få dette forlenga automatisk for same tidsperiode styrkerommet har vore stengt.

Idrett