Basseng

Basseng

Eidfjord kommune har to basseng, eit i Samfunnshuset på Lægreid, og eit terapibasseng i helseavdelinga på kommunehuset.

Terapibassenget 

Bassenget held rundt 36 grader. Bassenget vert nytta av fysioterapien sine brukarar, det er faste tider for dame og herre bading. Bassenget kan elles berre nyttast etter avtale med fysioterapeutane. Bassenget finn du i kjellaren på kommunehuset under helseavdelinga.

Samfunnshuset

Bassenget vert nytta av skule og barnehage i skuletida. Det er bading på ettermiddag kvar veke i perioden september/oktober - slutten av mai, men er stengt i jol -og påskeferie. 

Familiebading på laurdagar

Det vert oppstart familiebading på laurdagar kl.15.00-17.00 etter haustferien, dersom vi får nok føresette til å ta livredningsprøven og stille til dugnad.

Familiebading på laurdagar er organisert av skulen med dugnadsarbeid frå føresette.

 • For born til og med 4. klasse saman med føresette som er over 18 år.
 • Eldre sysken kan vera med dersom det er plass i bassenget. Badevakt avgjer dette!
Ynskjer du å vera med på dugnaden og vera badevakt, ta kontakt med  ass.rektor Hilde Anette Bu. Alle som vil vera badevakt må ha godkjendt livredningsprøve, denne vert halden på hausten ved skulestart.

Hygienetiltak

Hygienetiltak i symjebassenget 
 • Vis god hygiene, ved å utføre handvask og dusje med såpe før og etter bading
 • Dersom du er sjuk eller kjenner på symptom, må du halda deg heima
 • Det kan vera maks 30 personar i bassenget

Aldersgrenser

 • Jenter og gutar - Frå og med 4. til og med 10. klasse
 • Damer og herrar - Frå avslutta grunnskule
 • Familiar - Born til og med 4. klasse saman med føresett
  Eldre syskjen kan vera med dersom det er plass i bassenget
  Badevakt avgjer dette.

Adresse

Skulevegen 8
5783 Eidfjord

Opningstider

Samfunnshuset

Måndag
17.00 - 18.30 Familiebading
18.30 - 19.30 Jenter og gutar
19.30 - 20.30 Damer/herrar

Onsdag
17.00 - 18.00 Jentebading
18.00 - 19.00 Gutebading
19.00 - 20.30 Damer/herrar

Terapibassenget kommunehuset

Måndag
12:30 - 13:30 Damer

Tysdag
12:30 - 13:30 Herrar

Torsdag
12:30 - 13:30 Damer

Fredag
12:30 - 13:30 Herrar

Ellers bruk etter avtale med fysioterapiavdelinga