Basseng

Basseng

Eidfjord kommune har to basseng, eit i Samfunnshuset på Lægreid, og eit terapibasseng i helseavdelinga på kommunehuset.

Terapibassenget

Bassenget held rundt 36 grader. Bassenget vert nytta av fysioterapien sine brukarar, det kan berre nyttast etter avtale med fysioterapeutane. Bassenget finn du i kjellaren på kommunehuset under helseavdelinga.

Samfunnshuset

Bassenget vert nytta av skule og barnehage i skuletida. Det er bading på ettermiddag kvar veke i perioden september - slutten av mai, men er stengt i jol -og påskeferie. 

Familiebading på laurdagar

NB! Grunna smittevernsituasjonen, ser me an oppstart av familiebading på laurdagar kl.15.00-17.00. Kjem tilbake med eventuell oppstartsdato. 

Familiebading på laurdagar er organisert av skulen med dugnadsarbeid frå føresette.

 • For born til og med 4. klasse saman med føresette som er over 18 år.
 • Eldre sysken kan vera med dersom det er plass i bassenget. Badevakt avgjer dette!
Ynskjer du å vera med på dugnaden og vera badevakt, ta kontakt med  ass.rektor Hilde Anette Bu. Alle som vil vera badevakt må ha godkjendt livredningsprøve, denne vert halden på hausten ved skulestart.

Hygienetiltak

Hygienetiltak i symjebassenget i høve Covid-19
 • Nytt antibac ved inngangsdøra til samfunnshuset
 • Det kan vera maks 20 personar i bassenget
 • Hald minst 1 meters avstand frå andre utanom eigen husstand.
  Dette er spesielt viktig i foaje, i garderobar og i dusjen
 • Det vert sett ut nokre få leiker i bassengområdet. Du kan ikkje ta med eigne leiker
 • Vis god hygiene, ved å utføre handvask og dusje med såpe før og etter bading
 • Dersom du er sjuk eller kjenner på symptom, må du halda deg heima
 • Badevakt tek overflatevask i basseng og garderobe mellom kvar gruppe
 • Badevakt fører smittevernliste
 • Merk at offentleg bading kan gå over på gult eller raudt nivå,
  og at du då må setja deg inn i gjeldande smittevernreglar

Aldersgrenser

 • Jenter og gutar - Frå og med 5. til og med 10. klasse
 • Damer og herrar - Frå avslutta grunnskule
 • Familiar - Born til og med 4. klasse saman med føresett
  Eldre syskjen kan vera med dersom det er plass i bassenget
  Badevakt avgjer dette.

Opningstider

Samfunnshuset

Måndag
17.00 - 18.30 Familiebading
18.30 - 19.45 Jenter og gutar
19.45 - 20.30 Damer/herrar

Torsdag
17.00 - 18.30 Familiebading
18.30 - 19.45 Jenter og gutar
19.45 - 20.30 Damer/herrar

Terapibassenget kommunehuset

Stengt inn til vidare