Skatteetaten tek over skatteoppkrevaroppgåvene

Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevaroppgåvene som kommunen har i dag.

Skatteetaten tek over skatteoppkrevaroppgåvene

Skatt og avgifter