Seksjonering

Du kan lesa om seksjonering og reseksjonering på Kartverket si heimeside

Seksjonering

Om ein eigedom skal eigast av fleire personar, og eigarane skal ha einerett til kvar sin brukseining i bygningsmassen, må eigedomen seksjonerast. 

Søknadsskjema for seksjonering

Rettleiing til utfylling av søknadskjema om seksjonering

Reseksjonering

Om eit eigarseksjonssameige ynskjer å endra fordelinga av areal eller gjera andre bruksendringar i eigedomen etter at eigedomen er seksjonert, må ein søkja om reseksjonering.

Søknadsskjema for reseksjonering

Rettleiing til utfylling av søknadsskjema om reseksjonering

Prisar

Prisar i seksjoneringssaker

Kontakt

Bente Elin Hereid
Oppmålingsansvarleg
E-post
Telefon 53 67 36 56
Mobil 91 86 01 65