Seksjonering

Seksjonering

Du kan lesa om seksjonering og reseksjonering på Kartverket si heimeside

Seksjonering

Om ein eigedom skal eigast av fleire personar, og eigarane skal ha einerett til kvar sin brukseining i bygningsmassen, må eigedomen seksjonerast. 

Søknadsskjema for seksjonering

Rettleiing til utfylling av søknadskjema om seksjonering

Reseksjonering

Om eit eigarseksjonssameige ynskjer å endra fordelinga av areal eller gjera andre bruksendringar i eigedomen etter at eigedomen er seksjonert, må ein søkja om reseksjonering.

Søknadsskjema for reseksjonering

Rettleiing til utfylling av søknadsskjema om reseksjonering

Prisar

Prisar i seksjoneringssaker

Kontakt

Bente Elin Hereid
Oppmålingsansvarleg
E-post
Telefon 53 67 36 56
Mobil 918 60 165