Aktuelt

Eidfjord viltnemnd viser til vedlagte informasjon. Det vert oppmoda til å halda hundar i band og ikkje oppsøkja eller følgja etter villrein om denne vert oppdaga.

Eidfjord kommune tek situasjonen med koronaviruset (Covid-19) svært alvorleg. Her finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronaviruset.

 

 

 

 

Eigedomsskattelistene for 2020 vert lagt ut til offentleg gjennomsyn i ekspedisjonen på Eidfjord kommunehus frå 28. februar - 21. mars 2020.

Èr det nokon som har ein båt som barnehagen kan få til bruk på uteleikeplassen sin?
Ta kontakt med styrar i barnehagen, Aina.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for næringsområdet på Lægreid, planid 2019003, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. 

Merknadsfrist: 27. mars 2020.

Motorferdselutvalet har vedteke å forlenga fleirårsløyve som vart gjort gjeldande til 15.02 til å gjelda til og med fyrste sundag etter 1. mai 2020. Dette gjeld mål utanfor Hardangervidda nasjonalpark.

I dag vart Medietilsynet si siste underøking om barn og mediebruk publisert i samband med Safer internet Day. 

Eidfjord kommune har ansvar for disponering av viltfondet i Eidfjord. Det kan søkjast om tilskot til viltrelatert arbeid i kommunen.

Med atterhald om tilstrekkeleg interesse vert det arrangert jegerprøvekurs i Eidfjord helgene 17.-19.april og 24.-26.april.

Eidfjord Røde Kors inviterer deg frå 9. klasse og oppover til grunnopplæring for hjelpekorps.