Aktuelt

For å få oppdaterte lister over kontakt informasjon på alle lag og organisasjonar i kommunen, må kvart lag registrera seg på kommunen si heimeside.

Me er inne i ein periode no på våren med mykje turr vegetasjon og skogbrannfareindeksen på yr.no viser aukande fare for brann i vegetasjon. Eidfjord brannvesen oppfordrar alle difor til å utvisa svært stor aktsemd ved bruk av eld utandørs.

Etter valgloven § 6.6(1) vert listeforslaga lagt ut til ettersyn.
 

Treng du barnehageplass frå august 2019, er søknadsfristen 01.05.19.

Hordaland fylkeskommune lyser ut 36,7 millionar kroner i søkbare midlar til delfinansiering av næringsretta utviklingsprosjekt i Hordaland.

Kor ofte fører bakteriar, virus og parasittar i drikkevatnet til magesjuke? Folkehelseinstituttet inviterer no 56 000 personar over heile landet til å delta i ei ny undersøking. Også innbyggarane i Eidfjord kommune er inviterte.

Skjema for å søkje om jaktkort på villrein er no tilgjengeleg på Eidfjord fjellstyre sine sider.

http://jaktkort.eidfjord.net/

Kvote er ikkje fastsett, så tildeling skjer fyrst etter kvotefastsetting.

Søknadsfristen er 2.mai 2019.