Eidfjord Kommune

Ledig 100% fast stilling som pedagogisk leiar/barnehagelærar i Modnen barnehage

Ledig 100% fast stilling som pedagogisk leiar/barnehagelærar i Modnen barnehage

Vil du jobba i eit miljø prega av glede og humor, der haldningar og verdiar vert jobba med kontinuerleg?

Ny utvida søknadsfrist 31.03.23.

Søknad

Stilling

Me søkjer inntil tre heile faste stillingar som pedagogisk leiar/ barnehagelærar.

Kvalifikasjonar

 • Godkjent barnehagelærarutdanning. Søkjarar med anna høgskuleutdanning knytt opp mot barn kan verta vurdert.
 • Gode munnlege og skriftlege norskferdigheiter
 • God digital kompetanse både i eige planarbeid og saman med borna
 • Helse som gjer det mogleg å vera ein aktiv vaksen i leik ute og inne saman med borna

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for det faglege og pedagogiske arbeidet på avdelinga
 • Rettleia, støtta og bidra til å utvikla medarbeidarane på avdelinga
 • Delegera arbeidsoppgåver
 • Tilrettelegga for eit godt samarbeid med føresatte.
 • Tilrettelegge for eit godt samarbeid mellom avdelingane.
 • Vera raus og tydleg og by på seg sjølv.
 • Delta på leiarmøter.
 • Evne til å ha oversikt, organisere og tilpasse arbeidet etter borna sine behov.

Personlege eigenskapar

 • Raus og samarbeidsvillig
 • Omsorgsfull og du legg stor vekt på å skapa gode relasjonar
 • Er fleksibel og endringsvillig
 • Som pedagogisk leiar har du ansvar for å leia og rettleia personalet på avdelinga. Du må difor ha gode føresetnader til dette.
 • Pedagogisk leiar må kunne samarbeida godt med andre på tvers av avdelinga og inngår i leiarteamet i barnehagen.

Me tilbyr

 • Spennande og varierte oppgåver i verdas viktigaste jobb
 • Fagleg engasjerte kollegaer i eit godt og varmt arbeidsmiljø med rom for alle
 • Team som er godt etablerte på tvers av avdelingane
 • Gode lønnsvilkår. Barnehagelærarane har eit rekrutteringstiltak på kr 17.500 over sentral avtale. Pedagogisk leiar ligg kr 32.500 over grunnlønna til barnehagelærar jf. sentral tariffavtale
 • Eidfjord kommune kan gje eit kompetansetillegg for relevant etter og vidareutdanning på kr 10.000 for 30 studiepoeng og kr 20.000 for 60 studiepoeng

Menn vert oppfordra til å søkje. Stillingane har oppstartsdato seinast 14.08.23. Gyldig politiattest må leggast fram ved tilsetjing.

Spørsmål

For meir spørsmål om stillingane kontakt:

Om barnehagen

Modnen barnehage har 4 avdelingar med plass til 57 born. Barnehagen ligg fint til med naturen og skogen som næraste nabo. I tillegg har me basseng og idrettshall rett ved sida av barnehagen. Barnehagen er godt utstyrt digitalt, og me jobbar aktivt med inkluderande barnehagemiljø.