Delegeringsreglement

Eidfjord kommune sitt delegeringsreglement, vedteke i kommunestyret 04. mars 2022.

Delegeringsreglement for Eidfjord kommune

Delegeringsreglementet ligg på Kommuneforlaget sine nettsider, der du òg finn andre retningsliner og lover.

Her finn du oversyn over kven som har fått delegert mynde. Delegering inndelt etter lovheimel finn du på venstre side, og delegering inndelt etter organisasjonsstruktur finn du på høgre side.