Delegeringsreglement

Delegeringsreglement

Eidfjord kommune sitt delegeringsreglement vart vedteke i kommunestyret 29. mai 2017

Delegeringsreglement for Eidfjord kommune

Delegeringsreglementet ligg på Kommuneforlaget sine nettsider, der du òg finn andre retningsliner og lover.