Ordførar og varaordførar

Ordførar og varaordførar

Valperioden 2019 - 2023

Klikk for stort bilete 

Ordførar: Anders Vatle (Sp)

 

Klikk for stort bilete 

Varaordførar: Aslak Martin Lægreid (H)

 

 

Ordførar Anders Vatle er i permisjon i perioden 02.03 – 10.05.2020. I den perioden er det varaordførar Aslak Lægreid som er fungerande ordførar. Aslak Lægreid vil vera tilstades på kontoret ved behov, eller etter avtale.

For å gjera avtale kan ein ta kontakt med han på e-post: aslakl@eidfjord.net eller telefon: 97151161